REPLIK

Med anledning av: artikeln ”Media stängs ute från politiska möten”.

Den tredje statsmakten, det vill säga media i form av Piteå-Tidningen, fick inte vara med på ett möte som samhällsbyggnadsnämnden hade som ju har ett vänsterpartistisk ordförande vid namn Brith Fäldt.

Tidigare har ju tydligen sammanträdena varit offentliga men inte nu och Brith Fäldt hänvisar till kommunallagen. Den säger ju att om kommunfullmäktige givit tillstånd till offentliga sammanträden så går det bra om inte ”en nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden

1) som avser myndighetsutövning, eller

2) i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:447).”

Tydligen anser ju då Brith Fäldt att hon kan hänvisa till antingen myndighetsutövning eller sekretess för det är väl inte så att Brith Fäldt vill stänga dörrarna för allmänhet och media i en kommun som tidigare har haft öppenhet som en ledstjärna.

Det ger ju faktiskt lite dåliga vibbar eftersom Brith Fäldt ju har varit med i ordförandeberedningen där man slutade att föra anteckningar eftersom media och vi vanliga dödliga var för nyfikna.

Men Brith Fäldt, det ger dåliga vibbar det du håller på med och tyvärr kan det ge vatten på kvarnen för de som säger att vänsterpartister inte går att lita på med hänvisning till historien.

Vad är det du egentligen håller på med Brith Fäldt? Har kammen växt så mycket att du tycker att du står över vanligt folk och media. Du är väl också medveten om att det kommer ett nytt val om fyra år.

Johnny Lestander

SVAR DIREKT

Det är faktiskt en motion från Vänsterpartiet som ligger bakom beslutet om öppna nämndsmöten i vår kommun. Motionen skrevs 1999 och besvarades av kommunfullmäktige 001218 och öppnade för en nämnd att själv besluta om att ha det.

Det understryks väldigt tydligt i fullmäktigebeslutet att det inte är ett tvingande beslut och inte heller någon rekommendation utan det är nämnden själv som beslutar. Mötena ska alltid ta hänsyn till kommunallagens undantag, som finns reglerade i Kapitel 6, precis som insändaren anger.

Inför varje ny mandatperiod ser kommunen över sin organisation, reglementen, arvodesbestämmelser och arbetsordningar.

Det gäller att försöka få en så smidig och effektiv ordning som möjligt och att allt ska vara på plats då de nya förtroendevalda ska börja sitt arbete 2019.

I år är det lite extra eftersom nya Kommunallagen trädde i kraft 1 januari 2018. Vår kommunledningsförvaltning har jobbat hårt med att få detta på plats och har gått utbildningar för att kunna följa de regler och krav som lagen ställer.

Därför aktualiseras också alla tidigare bestämmelser och regler.

Det hör till saken att samhällsbyggnadsnämnden inte har tagit något separat beslut om att ha öppna sammanträden. Det kommer jag att ta upp som ett ärende inför den nya mandatperioden.

Däremot så gjorde jag ändå ett fel och det var att tillåta journalisten att vara närvarande på mötet medan revisorerna genomförde sin årliga granskning med nämnden. Detta uppmärksammade varken jag eller någon av revisorerna under mötet.

Jag ställde frågor till den auktoriserade revisorn om det var rätt eller fel och i samband med samma revisionsgranskning med kommunstyrelsen så påtalades denna felaktighet, med eftertryck.

Brith Fäldt (V)

Ordförande samhällsbyggnadsnämnden Piteå

 

Intressant svar av Brith Fäldt som hänvisar till en motion skriven av vänsterpartiet 1999 som antogs 2000 som säger att en nämnd kan besluta om öppna sammanträden som följer av 6 kap 25 § i KL om det inte handlar om ärenden som innefattar myndighetsutövning eller sekretess. Men nu när hon har blivit nämndsordförande då låter det som att hon inte längre vill att samhällsbyggnadsnämndens möten skall vara offentliga till den del som inte innefattar myndighetsutövning eller sekretess. Någon förklaring lämnar hon inte heller i sitt svar till sitt ställningstagande. Är då detta en allmän policy numera inom Piteå kommun att slopa offentligheten och vad är syftet i så fall. Det kan väl inte vara så att majoritetspartiernas mandatövervikt hänger på gärdsgården och att man vill stänga informationsvägar för de väljare som är intresserade och har röstat fram den. Det ställningstagande som Brith Fäldt tar gagnar ju varken demokratin eller vänsterpartiet men det verkar hon inte förstå och det skall vi kanske inte hellre skall begära.

 

Johnny